ร่วมกันต้อนรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หลักสูตรกายภาพบำบัด
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จะเริ่มการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ ถึง วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2555 สำหรับภาพกิจกรรมนั้น จะมีให้ชมต่อไป

medical personnel from Laos    medical personnel from Laos    medical personnel from Laos    medical personnel from Laos    medical personnel from Laos

UP