บริการวิชาการกับยุวฑูตกายภาพบำบัด
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     อาจารย์และยุวฑูตกายภาพบำบัดจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดลจัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง “Office Syndrome” เมื่อวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2553 เวลา 9.00-10.00 น. ณ กองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในงานนี้ มีผู้ร่วมงานกว่า 40 คน โดยได้รับความรู้เรื่องการป้องกันและการดูแลตนเองเพื่อป้องการอาการปวดจากการทำงาน รวมถึงได้ท่าทางการออกกำลังกายกลับไปทำได้เองที่บ้าน

บริการวิชาการกับยุวฑูตกายภาพบำบัด    บริการวิชาการกับยุวฑูตกายภาพบำบัด

บริการวิชาการกับยุวฑูตกายภาพบำบัด    บริการวิชาการกับยุวฑูตกายภาพบำบัด

บริการวิชาการกับยุวฑูตกายภาพบำบัด    บริการวิชาการกับยุวฑูตกายภาพบำบัด

UP