กายภาพบำบัดชุมชน โรงเรียนวัดสาลวัน ตำบลศาลายา
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2553 อาจารย์เบญจวรรณ โสภณรัตนโภคิน และ อาจารย์ ดร.ภครตี ชัยวัฒน์ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มที่ 4 และกลุ่มที่ 19 ออกชุมชนในวิชาการฝึกงาน (PW 461) ที่โรงเรียนวัดสาลวัน ตำบลศาลายา เพื่อให้ความรู้เรื่องกระดูกสันหลังคดโดยผ่านการเล่นเกมส์ และออกกำลังกายป้องกันกระดูกสันหลังคด พร้อมได้มอบสื่อ (VCD) ออกกำลังกายเพื่อป้องกันกระดูกสันหลังคดที่จัดทำโดยนักศึกษากลุ่มดังกล่าว เพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้เป็นประโยชน์แก่น้องๆต่อไป

กายภาพบำบัดชุมชน โรงเรียนวัดสาลวัน    กายภาพบำบัดชุมชน โรงเรียนวัดสาลวัน

กายภาพบำบัดชุมชน โรงเรียนวัดสาลวัน    กายภาพบำบัดชุมชน โรงเรียนวัดสาลวัน

UP