งานพลังกลุ่มและความสุข
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “งานพลังกลุ่มและความสุข” โดยวิทยากรจากเสมสิกขาลัย ในวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมเดอะรอยัลเจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อให้บุคลากรเรียนรู้การทำงานเป็นทีม การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข และ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร โดยมีบุคลากรของคณะกายภาพบำบัดเข้าร่วมโครงการนี้ 30 คน

  

  

  

  

  

UP