ประวัติศาสตร์ชุมชนศาลายา 150 ปี คลองมหาสวัสดิ์
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ประวัติศาสตร์ชุมชนศาลายา 150 ปี คลองมหาสวัสดิ์” โดยได้รับเกียรติจาก นพ.วัฒนา เทียมปฐม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธมณฑล เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยผู้เข้าฟังได้รับสาระและความรู้ถึงประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของชุมชนศาลายาและคลองมหาสวัสดิ์ ความเข้าใจในถิ่น รวมถึงความสำคัญทางทรัพยากรต่างๆ ที่มีในถิ่นด้วย โดยจัดอบรมเมื่อวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.30-16.00 น. มีผู้สนใจเข้าฟังเป็นจำนวนมาก

  

  

  

  

UP