การเสวนาผู้นำคณะกายภาพบำบัด
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการเสวนาผู้นำคณะกายภาพบำบัด เรื่อง "ผู้นำคณะควรมีคุณลักษณะอย่างไร ควรทำอย่างไร และทิศทางคณะควรเป็นอย่างไร" ในวันที่ 13 ตุลาคม 2554 ณ ห้อง 304 เวลา 12.30-14.30 น.โดยมีผู้ร่วมเสวนาคือ ผศ.ดร.กุลณสรรค์ สายขุน ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณาจารย์ของคณะกายภาพบำบัด โดยมีผู้ที่สนใจเข้าฟังการเสวนาดังกล่าวอย่างอบอุ่น

Leader of the Faculty    Leader of the Faculty

Leader of the Faculty    Leader of the Faculty

UP