สืบสานวัฒนธรรมไทยเนื่องในวันสงกรานต์
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดให้มีประเพณีสืบสานวัฒนธรรมไทยเนื่องในวันสงกรานต์ขึ้น ในจันทร์ที่ 11 เมษายน 2554 ณ บริเวณโถงหน้าห้อง Auditorium ชั้น 3 อาคารคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยจัดให้มีกิจกรรมรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส เพื่อความเป็นสิริมงคลสืบไป โดยผู้เข้าร่วมงานร่วมกันแต่งกายแบบไทยเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามประจำชาติ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดความชื่นมื่นแก่ผู้ที่เข้าร่วมงานทุกท่าน

Songkran festival    Songkran festival

Songkran festival    Songkran festival

Songkran festival    Songkran festival

Songkran festival    Songkran festival

UP