การประชุมวิชาการ 2554: การประเมินพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวของทารกด้วย IMDT test
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     ฝ่ายวิชาการ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการคณะกายภาพบำบัดประจำปี 2554 หัวข้อเรื่อง “การประเมินพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวของทารกด้วย Infant Motor Development Test (IMDT test)” โดยมีวิทยากรคือ ผศ.ดร.สายพิณ ประเสริฐสุขดี และ อ.วิมลรัตน์ สกุลเลิศผาสุข (ผู้ช่วยวิทยากร) อาจารย์กายภาพบำบัดในเด็ก คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2554 ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมการอบรมจากต่างมหาวิทยาลัยและต่างโรงพยาบาลจำนวนมาก

IMDT test    IMDT test

IMDT test    IMDT test

IMDT test    IMDT test

IMDT test    IMDT test

IMDT test    IMDT test

UP