ตัวแทนจาก Malardalen University, Sweden เยี่ยมชมคณะฯ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

DELEGATE FROM MALARDALEN

วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2555 Assoc.Prof.Dr.Maria Mullersdorf, Dean of Malardalen University, Prof.Roland Svensson, Vice Dean of School, Head of Internationalization, and Christine Gustafsson, Director of Research, Malardalen University, Sweden เข้าเยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านการศึกษาระหว่าง 2 สถาบัน การวิจัย และคลินิก ของคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

DELEGATE FROM MALARDALEN    DELEGATE FROM MALARDALEN

DELEGATE FROM MALARDALEN    DELEGATE FROM MALARDALEN

DELEGATE FROM MALARDALEN    DELEGATE FROM MALARDALEN

DELEGATE FROM MALARDALEN    DELEGATE FROM MALARDALEN

DELEGATE FROM MALARDALEN    DELEGATE FROM MALARDALEN

DELEGATE FROM MALARDALEN    DELEGATE FROM MALARDALEN

UP