ยินดีต้อนรับ Ms.Maria Sandborgh จากประเทศ Sweden
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

Maria Sandborgh

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ขอกล่าวยินดีต้อนรับ Ms.Maria Sandborgh อาจารย์แลกเปลี่ยนจาก Department of Physiotherapy, School of Health, Care and Social Welfare, Malardalen University ประเทศสวีเดน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนทางด้านการเรียนการสอน โดยมีตารางกิจกรรมมากมาย ประกอบไปด้วย การเยี่ยมชมคลินิก ณ ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงพยาบาลศิริราช เยี่ยมชมห้องปฎิบัติการหรือห้องวิจัย คณะกายภาพบำบัด การออกเยี่ยมชุมชนศาลายา รวมถึงการเป็นวิทยากรในการสัมมนาหัวข้อ "Physiotherapy education, research and profession development and recent changes in Europe" และเป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษหัวข้อ "Health care organization in Sweden and Goal-setting in rehabilitation why and how" ซึ่งรวมเป็นระยะเวลาทั้งหมด 3 สัปดาห์

UP