โครงการพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ ได้จัดกิจกรรมออกกำลังกายจี้กง ในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2555 เวลา 14.00-15.00 น. ซึ่งนำกิจกรรมโดยนักกายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล และมีกลุ่มผู้สูงอายุให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม

DEVELOPMENT OF HEALTH FOR THE ELDERLY PROJECT    DEVELOPMENT OF HEALTH FOR THE ELDERLY PROJECT

UP