กายภาพบำบัดในชีวิตประจำวัน
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

อาจารย์คณะกายภาพบำบัด ได้ออกรายการโทรทัศน์ ทางเดลินิวส์ทีวี เรื่อง "กายภาพบำบัดในชีวิตประจำวัน" โดยมี อ.ดร.ภครตี ชัยวัฒน์ เป็นผู้ร่วมรายการ และมีผู้รับ-ตอบปัญหาทางโทรศัพท์ในรายการได้แก่ อ. อัจฉราวดี ศรีจรูญ และ อ. รัตนา เพชรสีทอง ทั้งนี้มีนักศึกษาคณะกายภาพบำบัด ได้แก่ น.ส. นลลนีย์ ถิระธรรมสิทธิ์ ร่วมสาธิตภาพประกอบในรายการ

PHYSICAL THERAPY IN DAILY LIFE    PHYSICAL THERAPY IN DAILY LIFE

PHYSICAL THERAPY IN DAILY LIFE    PHYSICAL THERAPY IN DAILY LIFE

PHYSICAL THERAPY IN DAILY LIFE    PHYSICAL THERAPY IN DAILY LIFE

UP