ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันครบรอบ 15 ปี ของการก่อตั้ง สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555 นางรัชพร ราชแพทยาคม นายอวิรุทธ์ ปิ่นแก้ว และ น.ส. รุ่งทิพย์ พงษ์อัคคศิรา ตัวแทนคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้ามอบกระเช้าดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันครบรอบ 15 ปี ของการก่อตั้งสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

National Institute for Child and Family Development    National Institute for Child and Family Development

National Institute for Child and Family Development    National Institute for Child and Family Development

UP