คณะกายภาพบำบัดร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

College of Music

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555 คณะกายภาพบำบัด นำโดยอาจารย์ ดร.ภครตี ชัยวัฒน์ นางรัชพร ราชแพทยาคม และนางสาวรุ่งทิพย์ พงษ์อัคคศิรา เป็นตัวแทนคณะกายภาพบำบัดเข้าร่วมแสดงความยินดีกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 18 ปี

UP