ญี่ปุ่นเยี่ยมชมคณะฯ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2555 Asst. Prof. Daisuki Matsumoto และนักศึกษา จาก Department of Physical Therapy, Faculty of Health Science Kio University ประเทศญี่ปุ่น มาเยี่ยมชมคณะฯ โดยได้รับการต้อนรับจากบุคลากรคณะกายภาพบำบัด โดยมีวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อพบและพูดคุยกันระหว่างนักศึกษาคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดลและนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น การเยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัดและศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลศิริราช

Japan visited the Faculty    Japan visited the Faculty

Japan visited the Faculty    Japan visited the Faculty

Japan visited the Faculty    Japan visited the Faculty

Japan visited the Faculty

UP