ผู้แทนจาก Germany เยี่ยมชมคณะ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2555 ผู้แทนจาก Gomedis Physio Akademie, Germany ซึ่งได้แก่ Sonya Zingsheim and Jutta Michels เข้าเยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณาจารย์คณะกายภาพบำบัด วัตถุประสงค์ของการเยี่ยมชมในครั้งนี้เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง 2 สถาบัน เกี่ยวกับระบบการศึกษา การวิจัย และเยี่ยมชมศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

Germany visited the Faculty    Germany visited the Faculty

UP