คณะกายภาพบำบัดร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

Congratulations to Mahidol University Library and Knowledge Center

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2555 นางรัชพร ราชแพทยาคม นางสาวศรีแพร หนูแก้ว และนางสาวรุ่งทิพย์ พงษ์อัคคศิรา เป็นตัวแทนคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล มอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 26 ปี

UP