ตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัดและนักศึกษา คณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2555 เวลา07.00 น ณ บริเวณหน้าอาคารคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยบุคลากรทุกคนรวมทั้งนักศึกษาได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ซึ่งกิจกรรมนี้ทำให้ทุกคนมีความสุข อิ่มบุญและมีรอยยิ้มกันถ้วนหน้า

Asarnhabucha day's and Buddhist lent    Asarnhabucha day's and Buddhist lent

Asarnhabucha day's and Buddhist lent    Asarnhabucha day's and Buddhist lent

Asarnhabucha day's and Buddhist lent    Asarnhabucha day's and Buddhist lent

Asarnhabucha day's and Buddhist lent    Asarnhabucha day's and Buddhist lent

Asarnhabucha day's and Buddhist lent    Asarnhabucha day's and Buddhist lent

UP