ยินดีต้อนรับ Mr.Thomas Overmeer จากประเทศ Sweden
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

Mr.Thomas Overmeer

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ขอกล่าวยินดีต้อนรับ Mr.Thomas Overmeer อาจารย์แลกเปลี่ยนจาก Department of Physiotherapy, School of Health, Care and Social Welfare, Malardalen University ประเทศสวีเดน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนทางด้านการเรียนการสอน โดยมีตารางกิจกรรมมากมาย ประกอบไปด้วย การเยี่ยมชมคลินิก ณ ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงพยาบาลศิริราช เยี่ยมชมห้องปฎิบัติการหรือห้องวิจัย คณะกายภาพบำบัด การออกเยี่ยมชุมชนศาลายา การเยี่ยมดูแลผู้ป่วยที่บ้าน รวมถึงการเป็นวิทยากรในการสัมมนาหัวข้อ "Exposure treatment for chronic pain patients" ซึ่งรวมเป็นระยะเวลาทั้งหมด 3 สัปดาห์

UP