ตัวแทนจากประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมคณะ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2555 ตัวแทนจากประเทศญี่ปุ่น ประกอบด้วย Hideki Miyaguchi Ph.D.,MS.,OTR, Division of Occupational Therapy จาก Hiroshima University, Hajime Nakanishi MS.,OTR, จากHiroshima University Hospital, Lect. Hiroko Hashimoto, MS.,OTR, Division of Occupational Therapy จาก Aino University, Assoc. Dean Youko Morimitsu OTR, Lect. Katsuhiko Arihisa MS.,OTR, Department of Occupational Therapy จาก Kitakyusyu Rehabilitation College และ Yuki Takano, บรรณาธิการ The Japanese Journal of Occupational Therapy เข้าเยี่ยมชมคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพูดคุยระบบการเรียนการสอน ของคณะกายภาพบำบัด การแลกเปลี่ยนความรู้ทางสาขาวิชากิจกรรมบำบัด การทำกิจกรรม Dance Therapy รวมทั้งยังได้เข้าเยี่ยมชมคลินิกกายภาพบำบัด

Delegates from Japan    Delegates from Japan

Delegates from Japan    Delegates from Japan

Delegates from Japan    Delegates from Japan

Delegates from Japan    Delegates from Japan

Delegates from Japan    Delegates from Japan

Delegates from Japan    Delegates from Japan

Delegates from Japan    Delegates from Japan

Delegates from Japan    Delegates from Japan

Delegates from Japan

UP