โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ในหัวข้อ "ทำงานอย่างไร ไม่ให้ปวด" ในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2555 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้อง 409 ชั้น4 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โครงการอบรมนี้จัดขึ้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ แลผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ อาการเจ็บปวดต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำงาน รวมไปถึงแนวทางการหลีกเลี่ยงและวิธีการป้องกันจากอาการเจ็บปวดเหล่านั้น ทั้งนี้มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก

Avoid the pain of working    Avoid the pain of working

Avoid the pain of working    Avoid the pain of working

Avoid the pain of working    Avoid the pain of working

UP