วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 47 ปี คณะกายภาพบำบัด
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2555 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 47 ปี คณะกายภาพบำบัด (อดีตโรงเรียนกายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเฉลิมฉลอง 47 ปีแห่งการก่อตั้งและเพื่อเป็นที่ระลึกถึงการเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่ผลิตนักกายภาพบำบัดเพื่อให้บริการแก่สังคมมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน โดยกิจกรรมเริ่มต้นเมื่อเวลา 7.00 น. เป็นกิจกรรมพิธีไหว้กลางแจ้งและพิธีบวงสรวงเสาเอก ถัดจากนั้นเป็นพิธีไหว้พระรูปพระราชบิดาและพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อขุนทุ่ง เวลา 9.00 น. รศ.ดร.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ คณบดีคณะกายภาพ บำบัดกล่าวเปิดพิธี ต่อจากนั้น ชมวิดิทัศน์แนะนำคณะกายภาพบำบัด และพิธีมอบของรางวัลแด่ผู้ชนะการประกวดภาพถ่าย เวลา 9.45 น. เริ่มประกอบพิธีสงฆ์ หลังจากนั้น แขกผู้เข้าร่วมและบุคลากรคณะกายภาพบำบัดร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกัน ณ บริเวณหน้าห้อง Auditorium และห้อง 303 คณะกายภาพบำบัด

ANNIVERSARY OF THE ESTABLISHMENT    ANNIVERSARY OF THE ESTABLISHMENT

ANNIVERSARY OF THE ESTABLISHMENT    ANNIVERSARY OF THE ESTABLISHMENT

ANNIVERSARY OF THE ESTABLISHMENT    ANNIVERSARY OF THE ESTABLISHMENT

ANNIVERSARY OF THE ESTABLISHMENT    ANNIVERSARY OF THE ESTABLISHMENT

ANNIVERSARY OF THE ESTABLISHMENT    ANNIVERSARY OF THE ESTABLISHMENT

ANNIVERSARY OF THE ESTABLISHMENT    ANNIVERSARY OF THE ESTABLISHMENT

ANNIVERSARY OF THE ESTABLISHMENT    ANNIVERSARY OF THE ESTABLISHMENT

ANNIVERSARY OF THE ESTABLISHMENT    ANNIVERSARY OF THE ESTABLISHMENT

ANNIVERSARY OF THE ESTABLISHMENT    ANNIVERSARY OF THE ESTABLISHMENT

ANNIVERSARY OF THE ESTABLISHMENT    ANNIVERSARY OF THE ESTABLISHMENT

ANNIVERSARY OF THE ESTABLISHMENT    ANNIVERSARY OF THE ESTABLISHMENT

ANNIVERSARY OF THE ESTABLISHMENT    ANNIVERSARY OF THE ESTABLISHMENT

ANNIVERSARY OF THE ESTABLISHMENT    ANNIVERSARY OF THE ESTABLISHMENT

ANNIVERSARY OF THE ESTABLISHMENT    ANNIVERSARY OF THE ESTABLISHMENT

UP