งานพิธีถวายมหาสังฆทาน คณะเทคนิคการแพทย์
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2555 เวลา 8.30 น. รศ.ดร.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ อ.ดรภครตี ชัยวัฒน์ และนายนพรัตน์ นาคไร่ขิง เข้าร่วมทำบุญในงานพิธีถวายมหาสังฆทานแด่พระสงฆ์ 9 วัด จำนวน 45 รูป ซึ่งจัดโดยคณะเทคนิคการแพทย์ร่วมกันกับส่วนงานของหน่วยงานต่างๆ ในวิทยาเขตศาลายา ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น1 อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศาลายา

Dedication Ceremony    Dedication Ceremony

Dedication Ceremony    Dedication Ceremony

Dedication Ceremony    Dedication Ceremony

Dedication Ceremony    Dedication Ceremony

UP