ต้อนรับผู้แทนจาก นิตยสาร Health Today
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2555 เวลา 13.00-16.00 น. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันต้อนรับ คุณนวิยา วิทยาฤทธิพากร และ คุณแสงเทียน เดชจบ จากนิตยสาร Health Today ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อทำความรู้จักกับคณะกายภาพบำบัดและพูดคุยถึงความเป็นไปได้ในการร่วมงานด้านการประชาสัมพันธ์ของคณะกายภาพบำบัดผ่านสื่อทางนิตยสาร Health Today

Health Today    Health Today

Health Today    Health Today

Health Today    Health Today

UP