เยี่ยมชุมชนศาลายา
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 17 เมษายน 2555 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.โสภา พิชัยยงค์วงศ์ดี ผศ.ดร.จิตวรี ขำเดช อ.ดร.ชุติมา ชลายนเดชะ อ.ดร.ภครตี ชัยวัฒน์ และ Prof.Patricia Sullivan เยี่ยมชุมชนศาลายา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานกายภาพบำบัดในชุมชน ดูแลรักษาผู้ป่วยในชุมชน และ เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชนศาลายา

Visited Salaya Community    Visited Salaya Community

Visited Salaya Community

UP