โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ อบต.มหาสวัสดิ์
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ อบต.มหาสวัสดิ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2555 เวลา 8.00-12.00 น. อาจารย์รัตนา เพชรสีทอง ร่วมกับนักศึกษากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3 นำออกกำลังกายรำวิถีไทยประยุกต์ให้แก่ผู้สูงอายุที่ร่วมงานในครั้งนี้ ทั้งนี้ยังให้บริการตรวจร่างกายและให้คำปรึกษาปัญหาทางกายภาพบำบัดอีกด้วย

Mahasawas community    Mahasawas community

Mahasawas community    Mahasawas community

Mahasawas community    Mahasawas community

UP