ประชุมคณบดี
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัดเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Dean Meeting    Dean Meeting

Dean Meeting    Dean Meeting

Dean Meeting    Dean Meeting

Dean Meeting    Dean Meeting

Dean Meeting    Dean Meeting

UP