คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมคณะ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะกายภาพบำบัด ต้อนรับคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ในการเยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด ( MU-Visit ) ในวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา เวลา 10.45-12.30 น. ณ ห้องประชุม 505 ชั้น 5 อาคารคณะกายภาพบำบัด โดยทางคณะกายภาพบำบัดได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทางคณะกรรมการฯ และได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ยิ่งต่อการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป จึงขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

VISITING FACULTY OF PHYSICAL THERAPY    VISITING FACULTY OF PHYSICAL THERAPY

VISITING FACULTY OF PHYSICAL THERAPY    VISITING FACULTY OF PHYSICAL THERAPY

VISITING FACULTY OF PHYSICAL THERAPY    VISITING FACULTY OF PHYSICAL THERAPY

VISITING FACULTY OF PHYSICAL THERAPY    VISITING FACULTY OF PHYSICAL THERAPY

UP