ต้อนรับคณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขากิจกรรมบำบัด ด้านตรวจประเมินสถาบันการศึกษา
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2555 คณะกรรมการวิชาชีพสาขากิจกรรมบำบัด เข้าเยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด เพื่อตรวจประเมินสถาบันการศึกษา และตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาชีพกิจกรรมบำบัด คณะกายภาพบำบัด เวลา 08.45 – 16.00 น. ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรับข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาส่วนงาน จึงขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

WELCOME SUBCOMMITTEE    WELCOME SUBCOMMITTEE

WELCOME SUBCOMMITTEE    WELCOME SUBCOMMITTEE

WELCOME SUBCOMMITTEE    WELCOME SUBCOMMITTEE

WELCOME SUBCOMMITTEE    WELCOME SUBCOMMITTEE

UP