สวัสดี …มหาสวัสดิ์
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2555 คณะกายภาพบำบัด นำโดย อ.ดร.ภครตี ชัยวัฒน์ อ.รัตนา เพชรสีทอง และนักศึกษากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูชุมชนพุทธมณฑล หลังอุทกภัย ภายใต้โครงการ "สวัสดี มหาสวัสดิ์" ณ วัดสุวรรณาราม ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยทำการให้คำปรึกษา ตรวจร่างกาย แจ้งผลการตรวจรักษา และให้คำแนะนำเบื้องต้น โดยมุ่งหวังให้ชุมชนมีสุขภาพดีโดยทั่วกัน

Maha Sawat    Maha Sawat

Maha Sawat    Maha Sawat

Maha Sawat    Maha Sawat

Maha Sawat    Maha Sawat

Maha Sawat    Maha Sawat

Maha Sawat    Maha Sawat

UP