43 ปี วันพระราชทานนาม มหาวิทยาลัยมหิดล
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

อาจารย์และนักกายภาพบำบัด ตัวแทนจากคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล วางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมรูป สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในโอกาส 43 ปี วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2555 และได้ออกบริการสุขภาพแก่นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไป โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันการล้มในผู้สูงอายุ ตรวจภาวะกระดูกสันหลังคดเบื้องต้น และตรวจการขยายตัวของทรวงอกในผู้ที่สูบบุหรี่ รวมทั้งให้ความรู้ และให้คำปรึกษาปัญหากายภาพบำบัด และวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมที่สามารถนำไปฝึกปฏิบัติได้ด้วยตนเอง

Anniversary    Anniversary

Anniversary    Anniversary

Anniversary    Anniversary

Anniversary    Anniversary

Anniversary    Anniversary

Anniversary    Anniversary

UP