โครงการความรู้สู่ประชาชน เรื่อง "หลากหลายอาการปวดคอ"
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ทีมนักกายภาพบำบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน เรื่อง "หลากหลายอาการปวดคอ" ณ ห้อง 409 อาคารคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.30-15.30 น. โดยผู้เข้ารับการบรรยายไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในงานนี้ ผู้ร่วมงานได้รับความรู้เรื่อง อาการปวดคอ อาการปวดศีรษะที่เกี่ยวข้องกับคอ กระดูกคอเสื่อม อาการปวดคอจากการหิ้วของหนัก หรือคอตกหมอน จะมีวิธีการปฏิบัติตัวอย่างไร รวมไปถึงการออกกำลังกาย ซึ่งสามารถนำกลับไปทำได้เองที่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ

VARIETY OF NECK PAIN    VARIETY OF NECK PAIN

VARIETY OF NECK PAIN    VARIETY OF NECK PAIN

UP