นักกายภาพบำบัดลาวร่วมกิจกรรมในชุมชนคลองมหาสวัสดิ์
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

อ.ดร.ภครตี ชัยวัฒน์ อ.รัตนา เพชรสีทอง คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล และนักกายภาพบำบัดจากลาว ได้ร่วมทำกิจกรรมดูแลผู้ป่วยในชุมชน ณ คลองมหาสวัสดิ์ เพื่อดูแลผู้ป่วย แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน

Laos participated activities    Laos participated activities

Laos participated activities    Laos participated activities

Laos participated activities    Laos participated activities

UP