คณาจารย์และนักศึกษาจาก Physiotherapy Program, Faculty of Medicine Hasanuddin University, Makassar ประเทศอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมชมคณะ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2555 คณาจารย์และนักศึกษาจาก Physiotherapy Program, Faculty of Medicine Hasanuddin University, Makassar ประเทศอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมชมคณะ กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับระบบการศึกษา และความเป็นไปได้ในการที่จะส่งนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย มาเรียนที่คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

Hasanuddin University    Hasanuddin University

Hasanuddin University    Hasanuddin University

Hasanuddin University    Hasanuddin University

Hasanuddin University    Hasanuddin University

Hasanuddin University

UP