หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด จัดงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2555
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2555 หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชากายภาพบำบัด (หลักสูตรนานาชาติ) คณะกายภาพบำบัด จัดงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ภายในงานประกอบกิจกรรมที่สนุกสนานและเกมต่างๆ มากมาย มีการจับสลากมอบของรางวัล ซึ่งมีคณาจารย์และนักศึกษาหลังปริญญาทุกหลักสูตรทุกท่านเข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์กันอย่างคับคั่ง

New Year Celebration 2012    New Year Celebration 2012

New Year Celebration 2012    New Year Celebration 2012

New Year Celebration 2012    New Year Celebration 2012

UP