คณะกายภาพบำบัดร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 42 ปี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เนื่องในโอกาศ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ครบรอบ 42 ปี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา ตัวแทนคณะกายภาพบำบัด นำโดย อ.ดร.ภครตี ชัยวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ได้เดินทางไปมอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดี โดยมี รอง.ผศ.ดร. สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคมเป็นผู้รับมอบกระเช้า

Anniversary of the estrablishment of the Institute for Population and Social Research    Anniversary of the estrablishment of the Institute for Population and Social Research

Anniversary of the estrablishment of the Institute for Population and Social Research    Anniversary of the estrablishment of the Institute for Population and Social Research

UP