เปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 21
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

น.ส.ชลิดา ภัทรจิรพรรณ และ น.ส.พจนีย์ พงษ์สุรีย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา คณะกายภาพบำบัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน ในงานเปิดบ้านวิทยาศาสตร์ Open House ครั้งที่ 21 ประจำปี 2556 ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00-16.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท โดยการจัดนิทรรศการในครั้งนี้มีนักเรียนระดับมัธยมปลายจากโรงเรียนต่างๆ ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

OPEN HOUSE    OPEN HOUSE

OPEN HOUSE    OPEN HOUSE

OPEN HOUSE    OPEN HOUSE

OPEN HOUSE    OPEN HOUSE

OPEN HOUSE    OPEN HOUSE

OPEN HOUSE    OPEN HOUSE

OPEN HOUSE    OPEN HOUSE

OPEN HOUSE    OPEN HOUSE

UP