ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะอนุกรรมการฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะกายภาพบำบัด ได้จัดกิจกรรมโครงการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาทุนในการปรับปรุงห้องสุขา โรงอาหาร จัดซื้อเครื่องเล่นสนามและอุปกรณ์ทางการศึกษาให้กับโรงเรียน นอกจากนี้ยังได้ทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆ และชุมชน กิจกรรมสันทนาการ พิธีถวายผ้าป่าและภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ รวมถึงการมอบของบริจาคให้กับทางโรงเรียน กิจกรรมดังกล่าวนำความสุขมาให้เด็กๆ และความปลื้มปิติยินดีให้กับบุคลากร คณะกายภาพบำบัดเป็นอย่างมาก

OFFERINGS ACTIVIT    OFFERINGS ACTIVIT

OFFERINGS ACTIVIT    OFFERINGS ACTIVIT

OFFERINGS ACTIVIT    OFFERINGS ACTIVIT

OFFERINGS ACTIVIT    OFFERINGS ACTIVIT

OFFERINGS ACTIVIT    OFFERINGS ACTIVIT

OFFERINGS ACTIVIT    OFFERINGS ACTIVIT

OFFERINGS ACTIVIT    OFFERINGS ACTIVIT

OFFERINGS ACTIVIT

UP