กิจกรรมล่าสุด

กิจกรรมไหว้ครูคณะกายภาพบำบัด ประจำปี 2559

2016-08-18

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา คณะกายภาพบำบัด ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2559 โดยมี รศ.ดร.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ คณบดีคณะกายภาพบำบัด เป็นประธานในพิธี ภายในงานเต็มไปด้วยคณาจารย์อาวุโสของคณะที่ให้มาร่วมเกียรติในพิธีไหว้ครูอันศักดิ์สิทธิ์


ผู้แทนจากญี่ปุ่นเยี่ยมเยียนคณะ

2016-08-16

เมื่อวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ผู้แทนจาก from Kio University, Japan มาเยี่ยมเยียนคณะ ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น


มหิดลวันแม่ 2559

2016-08-01

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงาน “มหิดลวันแม่ 2559” เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดงาน


ศูนย์กายภาพบำบัด เปิดอบรมความรู้สู่ประชาชน

2016-07-23

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา แผนกกายภาพบำบัดทางเด็ก ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดจัดอบรมในโครงการอบรมความรู้สู่ประชาชนประจำปี พ.ศ. 2559 โครงการที่ 8 หัวข้อ "หนูน้อยดาว์ (ซินโดรม) ใส พัฒนาการสมวัยด้วยกายภาพบำบัด"


32 SERVICES
UP