กิจกรรมล่าสุด

ศูนย์กายภาพบำบัด เปิดกิจกรรมออกกำลังกายในผู้สูงอายุ

2016-09-16

ในรอบเดือนพฤษภาคม ถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2559 ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดกิจกรรมออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2559


กิจกรรมไหว้ครูคณะกายภาพบำบัด ประจำปี 2559

2016-08-18

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา คณะกายภาพบำบัด ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2559 โดยมี รศ.ดร.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ คณบดีคณะกายภาพบำบัด เป็นประธานในพิธี ภายในงานเต็มไปด้วยคณาจารย์อาวุโสของคณะที่ให้มาร่วมเกียรติในพิธีไหว้ครูอันศักดิ์สิทธิ์


ผู้แทนจากญี่ปุ่นเยี่ยมเยียนคณะ

2016-08-16

เมื่อวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ผู้แทนจาก from Kio University, Japan มาเยี่ยมเยียนคณะ ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น


กิจกรรมค่ายรักแรกพบครั้งที่ 2 ตอน “Now You See Me”

2016-08-06

สโมสรนักศึกษา คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมรักแรกพบ ตอน “Now You See Me” ในระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เพื่อต้อนรับนักศึกษากายภาพบำบัด สู่บ้านสีชมพู รั้วสีน้ำเงิน


32 SERVICES
UP