กิจกรรมล่าสุด

ผู้แทนจาก Nagoya University, Japan เยี่ยมชมคณะ

2015-09-01

เมื่อวันอังคารที่ 1 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา คณะผู้แทนจาก Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น


กิจกรรมไหว้ครูคณะกายภาพบำบัด ประจำปี 2558

2015-08-27

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะกายภาพบำบัด ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2558 โดยมี รศ.ดร.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ คณบดีคณะกายภาพบำบัด เป็นประธานในพิธี


ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง บุคลิกภาพที่ดีเริ่มต้นด้วยที่วัยเด็ก

2015-08-25

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา แผนกกายภาพบำบัดทางเด็ก ศูนย์กายภายบำบัด ร่วมกับอาจารย์กายภาพบำบัดทางเด็ก คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดจัดอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง บุคลิกภาพที่ดีเริ่มต้นที่วัยเด็ก


สัมมนาโดยศาสตราจารย์อาคันตุกะจากประเทศไต้หวัน

2015-08-21

ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดสัมมนาสำหรับอาจารย์และนักศึกษา โดยมีศาสตราจารย์อาคันตุกะจากประเทศไต้หวันเป็นวิทยากร


UP