กิจกรรมล่าสุด

โครงการ สูงวัยยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ

2561-03-13

ตลอดปี พ.ศ. 2561 นี้ ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตปิ่นเกล้า ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ ภายใต้ชื่อโครงการ สูงวัยยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการบริหารร่างกายในผู้สูงอายุแบบในรูปแบบกลุ่มออกกำลังกาย โดยมีกิจกรรมหมุนเวียนตลอดทุก 3 เดือน


ผู้แทนจากประเทศญี่ปุ่นเยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด

2561-03-11

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา Prof.Kazuhiro Harada, Dr.Yu Inoue และ Dr.Shigeharu Tanaka จากประเทศญี่ปุ่น ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า


ผู้แทนจาก International Office UNISA Yogya, Indonesia เยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด

2561-03-07

เมื่อวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ผู้แทนจาก International Office UNISA Yogya, Indonesia ได้เข้าเยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น นำโดย ผศ.ดร.ภครตี ชัยวัฒน์


Nistha Shrestha จาก Nepal เยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด

2561-03-06

เมื่อวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา Nistha Shrestha จาก Kathmandu University School of Medical Sciences Dhulikhel Hospital, Nepal ได้เข้าเยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น นำโดย ผศ.ดร.ภครตี ชัยวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และ อ.กภ.


corp_identity
ข่าวการศึกษา


ประกาศ ประชาสัมพันธ์ การศึกษาก่อนและหลังปริญญา

UP