กิจกรรมล่าสุด

ร่วมแสดงความยินดี โอกาสครบรอบ 29 ปี การก่อตั้งวิทยาลัยนานาชาติ

2015-03-26

ตัวแทนคณะกายภาพบำบัด นำโดย คณบดีคณะกายภาพบำบัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คณะกายภาพบำบัด ได้ไปร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 29 ปี การก่อตั้งวิทยาลัยนานาชาติ


บรรยายพิเศษโดยวิทยากรจากประเทศสวีเดน

2015-01-29

คณาจารย์ และนักศึกษาหลังปริญญา คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมเข้าฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ " Practice- taping techniques " และ "Practice- education back pain problem"


ยินดีต้อนรับผู้อบรมหลักสูตรกายภาพบำบัด จาก สปป.ลาว ณ กระทรวงการต่างประเทศ

2015-01-26

ในวันที่ 26 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา คณบดีคณะกายภาพบำบัด และ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ คณะกายภาพบำบัด ได้ให้การต้อนรับผู้อบรมหลักสูตรกายภาพบำบัด จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 5 ท่าน


ยินดีต้อนรับและปฐมนิเทศผู้อบรมหลักสูตรกายภาพบำบัดจาก สปป.ลาว

2015-01-26

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ขอกล่าวยินดีต้อนรับ นางเวียงสะหมอน วงวิไซ นางสมผิว ทิบพะวง นางไพวัน ดาลาแสน นายสุนาเคน ยอดวิไล และนางบัวคำ บัวละพัน ผู้อบรมหลักสูตรกายภาพบำบัด จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


UP