กิจกรรมล่าสุด

Lunch Seminar: Support for independent life-home visiting service system for supporting “life”

2560-09-13

หลักสูตรปริญญาเอก คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดสัมมนาสำหรับอาจารย์และนักศึกษา หัวข้อ Support for independent life-home visiting service system for supporting “life”


บรรยายพิเศษหัวข้อ “Surface EMG in Research Application and Knee OA Management”

2560-09-11

ในวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 บริษัท ยูแฟมคลินิก จำกัด ได้จัดสัมมนาหัวข้อ “Surface EMG in Research Application and Knee OA Management” โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Jim Richards จาก UK และ Dr. Lieve Vanden Berghe จาก Belguim


คณะกายภาพบำบัด จัดงานเลี้ยงฉลองบัณฑิต 2560

2560-09-08

ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 คณะกายภาพบำบัด จัดงานเลี้ยงฉลองบัณฑิต 2560 เพื่อแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา โดยจัดเลี้ยงฉลองบัณฑิต ณ คณะกายภาพบำบัด และถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณาจารย์ที่บริเวณสนามบาสเก็ตบอล คณะวิศวกรรมศาสตร์


Assoc.Prof.Tomoki Aoyama จาก Kyoto University, Japan เยี่ยมชมคณะ

2560-09-06

เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา Assoc.Prof.Tomoki Aoyama จาก Kyoto University, Japan ได้เข้าเยี่ยมชม คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


corp_identity
ข่าวการศึกษา


ประกาศ ประชาสัมพันธ์ การศึกษาก่อนและหลังปริญญา

UP