กิจกรรมล่าสุด

We congratulate the award winners of Outstanding Achievement Student Competition for the Abstract

2560-06-30

In WCPT-AWP & PTAT Congress 2017, We congratulate PhD student of Faculty of Physical Therapy, Mahidol University, Ms.Phyu Hnin Hlaing for first place award winner of Outstanding Achievement Student Competition for the Abstract


งานประชุมวิชาการนานาชาติทางกายภาพบำบัด WCPT-AWP&PTAT Congress 2017

2560-06-28

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติทางกายภาพบำบัด WCPT-AWP&PTAT Congress 2017 เรื่อง “Moving towards health, longevity, and sustainability” เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560


ประชุมวิชาการ 2560: Diagnostic Screening for Physical Therapy

2560-05-29

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการคณะกายภาพบำบัดประจำปี 2560 หัวข้อเรื่อง " Diagnostic Screening For Physical Therapy "


อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ

2560-05-27

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา แผนกกายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการที่ 6 หัวข้อ "ออกกำลังกายเพื่อควบคุมน้ำหนักและกระชับสัดส่วน"


corp_identity
ข่าวการศึกษา


ประกาศ ประชาสัมพันธ์ การศึกษาก่อนและหลังปริญญา

UP