กิจกรรมล่าสุด

ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง รับมืออย่างไร เมื่อคนใกล้ตัวเป็นโรคหลอดเลือดสมอง

2015-10-31

เมื่อวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา แผนกกายภาพบำบัดระบบประสาท ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดจัดอบรมความรู้สู่ประชน เรื่อง รับมืออย่างไร เมื่อคนใกล้ตัวเป็นโรคหลอดเลือดสมอง ขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 9


ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดกิจกรรมออกกำลังกายในผู้สูงอายุ รอบเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน

2015-10-27

ในรอบเดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 2558 ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดกิจกรรม " ออกกำลังกายบริหารหลังและเข่า" ให้กับผู้สนใจที่เป็นผู้สูงอายุ


ศูนย์กายภาพบำบัด ให้บริการตรวจสมรรถภาพนักวิ่งก่อนลงสู่สนาม ปีที่ 2

2015-10-27

ช่วงเดือนสิงหาคม และเดือนตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์กายภาพบำบัด โดยคลินิกกายภาพบำบัด ทางการกีฬา ได้จัดกิจกรรม ตรวจสมรรถภาพร่างกายนักวิ่งให้กับนักกีฬาวิ่ง ซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่ 2 ของ การจัดกิจกรรมดังกล่าว


อาจารย์แลกเปลี่ยนจาก University of South Australia

2015-10-27

คณะกายภาพบำบัดได้จัดกิจกรรมโครงการ Visiting Professor โดยระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2558 Dr.Mandy Stanley อาจารย์แลกเปลี่ยนสาขากิจกรรมบำบัดจาก School of Health Science, University of South Australia ประเทศออสเตรเลีย


UP