กิจกรรมล่าสุด

ผู้แทนจากปากีสถานเยี่ยมเยียนคณะ

2016-07-04

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา Dr. Awais Bin Inam จาก College of Physical Therapy, Government College University Faisalabad มาเยี่ยมเยียนคณะ


ยินดีต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก National University of Malaysia

2016-07-04

คณะกายภาพบำบัดยินดีต้อนรับ Ms.Gee Shuk Huey, Ms.Tan Chiew Fong และ Ms.Loh Yih Lin นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก National University of Malaysia


โครงการพลังกลุ่มสำนักงานคณบดี

2016-06-24

ทีมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดี คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมโครงการ "พลังกลุ่มสำนักงานคณบดี คณะกายภาพบำบัด" ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก


ผู้แทนจากไต้หวันเยี่ยมเยียนคณะ

2016-06-20

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา Prof.Lan-Yuen Timothy Guo และ นักศึกษาปริญญาเอกจาก Kaohsiung Medical University, Taiwan มาเยี่ยมเยียนคณะ


32 SERVICES
UP