กิจกรรมล่าสุด

ผู้แทนจาก Ishii Hospital, Japan เยี่ยมเยียนคณะ

2016-04-25

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา มีผู้แทนจาก Ishii Hospital, Japan ประเทศญี่ปุ่น มาเยี่ยมเยียนคณะ ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น


ศูนย์กายภาพบำบัด เปิดอบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ

2016-03-26

ศูนย์กายภาพบำบัดได้เปิดจัดอบรมในโครงการอบรมความรู้สู่ประชาชนประจำปี พ.ศ. 2559 โครงการที่ 5 หัวข้อ "เตือนใจก่อนภัยมา ตอน เพราะอาการมือสั่นมันไม่ธรรมดา"


ผู้แทนจาก Health Polytechnic of Surakarta, Indonesia เยี่ยมเยียนคณะ

2016-03-25

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา มีผู้แทนจาก Department of Physiotherapy, Health Polytechnic of Surakarta, Indonesia จากประเทศอินโดนีเซีย มาเยี่ยมเยียนคณะ ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น


ผู้เข้าอบรมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

2016-03-18

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะกายภาพบำบัด ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ โดยในระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2559 มีผู้เข้าอบรม 5 คน มาฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านเทคนิคทางกายภาพบำบัด


32 SERVICES
UP