ยศวิน สกุลกรุณา

Yosawin Sakunkaruna  

ยศวิน สกุลกรุณา

นักกายภาพบำบัด

โทรศัพท์ 02-433-7098
Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

การศึกษา

ระดับ
ปีที่สำเร็จ
สถาบัน
ประเทศ
ประกาศณียบัตรบัณฑิต
(กายภาพบำบัดด้วยการจัดดัดดึง)
2550
มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเทศไทย
วิทยาศาสตร์บัณฑิต
(กายภาพบำบัด)
2546
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประเทศไทย

 

การอบรม

หัวข้อการอบรม
ปีที่อบรม
สถานที่อบรม
ประเทศ
Physical Therapy Manage-ment in Arthrokinematic Linkage Imbalance “Primary body center stabilizers pain to pedis”
2551
สำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง
ประเทศไทย
Osteopatic therapy for spine and pelvic dysfunction: Muscle energy technique
2550
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประเทศไทย
ธาราบำบัด เพื่อการรักษาความผิดปกติ
ทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ
2549
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเทศไทย
Sport Injury and Manage-ment in athletic training
2548
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประเทศไทย
Mechanical Diagnosis and Treatment of The Lumbar Spine
2548
ประเทศไทย
How to Prevent Sports Injury
2547
ประเทศไทย
กีฬาเวชศาสตร์แก่บุคลากรทางการแพทย์
ทั่วประเทศ ครั้งที่ 10
2547
การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)
ประเทศไทย

 

Areas

- ระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ
- ด้านกีฬา

 

การวิจัยที่สนใจ

1. การวัดสมรรถภาพทางกายในนักกีฬาประเภทต่างๆและบุคคลทั่วไป
2. การรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีธาราบำบัด
3. การพันผ้าเทปแถบกาว