กิจกรรมล่าสุด

บรรยายพิเศษโดยวิทยากรจากประเทศสวีเดน

2015-01-29

คณาจารย์ และนักศึกษาหลังปริญญา คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมเข้าฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ " Practice- taping techniques " และ "Practice- education back pain problem"


ยินดีต้อนรับผู้อบรมหลักสูตรกายภาพบำบัด จาก สปป.ลาว ณ กระทรวงการต่างประเทศ

2015-01-26

ในวันที่ 26 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา คณบดีคณะกายภาพบำบัด และ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ คณะกายภาพบำบัด ได้ให้การต้อนรับผู้อบรมหลักสูตรกายภาพบำบัด จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 5 ท่าน


ยินดีต้อนรับและปฐมนิเทศผู้อบรมหลักสูตรกายภาพบำบัดจาก สปป.ลาว

2015-01-26

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ขอกล่าวยินดีต้อนรับ นางเวียงสะหมอน วงวิไซ นางสมผิว ทิบพะวง นางไพวัน ดาลาแสน นายสุนาเคน ยอดวิไล และนางบัวคำ บัวละพัน ผู้อบรมหลักสูตรกายภาพบำบัด จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2558

2014-12-24

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรม “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2558”


UP