กิจกรรมล่าสุด

ยินดีต้อนรับผู้อบรมหลักสูตรกายภาพบำบัด จาก สปป.ลาว ณ กระทรวงการต่างประเทศ

2016-02-10

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 รศ.ดร.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ คณบดีคณะกายภาพบำบัด และ ผศ.ดร.ภครตี ชัยวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้เข้าร่วมให้การต้อนรับผู้อบรมหลักสูตรกายภาพบำบัด จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 5 คน


มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2559 แด่อาจารย์อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

2016-01-26

เนื่องในในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2559 รศ.ดร. รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ คณบดีคณะกายภาพบำบัด พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะกายภาพบำบัด ได้เข้ากล่าวสวัสดีปีใหม่ และมอบของขวัญแด่อาจารย์อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล


ศูนย์กายภาพบำบัด เปิดอบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ "ปวดเข่า เรารับมือได้"

2016-01-23

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา แผนกกายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดจัดอบรมในโครงการอบรมความรู้สู่ประชาชนประจำปี พ.ศ. 2559 โครงการที่ 3 หัวข้อ "ปวดเข่า เรารับมือได้"


กิจกรรมออกกำลังกายกลุ่มส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

2016-01-21

ในรอบเดือนธันวาคม 2558 ถึงสิ้นเดือนมกราคม 2559 ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดกิจกรรมออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2 ในชื่อโครงการ "ออกกำลังกายบริหารหลังและเข่าด้วยลูกบอล" ให้กับผู้สนใจที่เป็นผู้สูงอายุ


32 SERVICES
UP