ตัวแทนจาก NIIGATA UNIVERSITY OF HEALTH AND WELFARE, JAPAN เยี่ยมคณะ

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา Prof.Ryosaku Kobayashi, Prof.Masayoshi Kubo และนักศึกษาจาก Niigata University of Health and Welfare ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นโดย ผศ.ดร.ภครตี ชัยวัฒน์ รองคณบดีฝ่าย... อ่านต่อ

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล มหิดลเกมส์

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา คณะกายภาพบำบัด นำโดย รศ.ดร.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ คณบดีคณะกายภาพบำบัด อาจารย์ และบุคลากรได้ร่วมเดินขบวนพาเหรด พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล “มหิดลเกมส์” (MU Happiness มหาวิทยาลัยแห่งความสุข) ... อ่านต่อ

ตัวแทนคณะกายภาพบำบัดถวายพานพุ่มพระบรมรูปสมเด็จพระบรมราชชนก เนื่องในวันพระราชทานนาม มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ตัวแทนคณะกายภาพบำบัด นำโดย ผศ.ชมพูนุท สุวรรณศรี รองคณบดีฝ่ายบริการสุขภาพ ดร. จิตวรี ขำเดช รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ ผศ.ดร. ประเสริฐ สกุลศรีประเสริฐ อ.พงษ์ชัย วัชรเขื่อนขันธ์ เจ้าหน้าที่ และ Dr.Patricia E. Sullivan รองศาสตราจารย์อาคันตุกะจากประเทศสหรัฐอเมริกา... อ่านต่อ

รายการ MU LINK ถ่ายทำรายการ ตอน คณะกายภาพบำบัด

มื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ทีมงานรายการ MU Link ทางสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลทีวี MU Channel ได้เดินทางเข้ามาถ่ายทำรายการ ตอน “คณะกายภาพบำบัด” ซึ่งเป็นการแนะนำคณะกายภาพบำบัด โดยมี คุณฟรอยด์ ณัฏฐพงษ์ ชาติพงศ์ ดารา-พิธีกรชื่อดัง เป็นพิธีกรรายการ และ... อ่านต่อ

สาส์นจากคณบดี

   ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เกือบ 50 ปีที่คณะได้ก่อกำเนิดมาจากโรงเรียนกายภาพบำบัด ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด

อ่านต่อ..