เราคือคณะกายภาพบำบัด
Home > เกี่ยวกับเรา > เราคือคณะกายภาพบำบัด
เราคือคณะกายภาพบำบัด

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยที่ใหญ่ที่สุดสำหรับการเรียนการสอนด้านกายภาพบำบัดในประเทศไทย คณะกายภาพบำบัด ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งในขณะนั้นคือโรงเรียนกายภาพบำบัด ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อมาในปี ๒๕๔๒ โรงเรียนกายภาพบำบัดได้รับการยกฐานะเป็นคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะกายภาพบำบัด เป็นสถาบันแรกในประเทศไทยที่ริเริ่มหลักสูตรกายภาพบำบัดระดับปริญญา โดยเริ่มหลักสูตรระดับปริญญาตรีใน พ.ศ. ๒๕๐๘ ระดับปริญญาโทใน พ.ศ. ๒๕๒๖ และระดับปริญญาเอกใน พ.ศ. ๒๕๔๖ นอกจากนี้คณะกายภาพบำบัด ยังเป็นสถาบันแรกที่เริ่มหลักสูตรประกาศนียบัตรหลังปริญญา นอกจากการเรียนการสอนแล้ว คณะกายภาพบำบัด ได้ทำงานวิจัยด้านกายภาพบำบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ทางระบบประสาท ทางเด็ก ทางระบบหัวใจและการหายใจ ทางการยศาสตร์ ทางการออกกำลังกาย และด้านชุมชน

เราคือคณะกายภาพบำบัด เราคือคณะกายภาพบำบัด

นอกจากหลักสูตรการเรียนการสอนด้านกายภาพบำบัดแล้ว คณะกายภาพบำบัด ได้เริ่มหลักสูตรระดับปริญญาตรีทางกิจกรรมบำบัดในปี พ.ศ. ๒๕๕๑

คณะกายภาพบำบัด มีคลินิกกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยนอกทางกายภาพบำบัดและทางกิจกรรมบำบัด คลินิกกายภาพบำบัดก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อให้บริการกายภาพบำบัดและเป็นสถานวิจัยด้านกายภาพบำบัด นอกจากนี้คณะกายภาพบำบัด ยังจัดบริการกายภาพบำบัดในชุมชน โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพที่บ้านสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

เราคือคณะกายภาพบำบัด เราคือคณะกายภาพบำบัด

ประวัติความเป็นมา
UP