กิจกรรมล่าสุด

ต้อนรับอธิการบดีและทีมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ในการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานคณะกายภาพบำบัด

2560-12-06

ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับอธิการบดีและทีมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ในการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานคณะกายภาพบำบัด (PA-Visit) ปีงบประมาณ 2561


บุคลากรคณะกายภาพบำบัด ร่วมทำบุญตักบาตรกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

2560-12-04

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา รศ.ดร.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ คณบดี บุคลากรและนักศึกษาคณะกายภาพบำบัด ร่วมทำบุญตักบาตร กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


วันโรคหลอดเลือดสมองโลก ปี 2560

2560-11-26

คณะกายภาพบำบัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันโรคหลอดเลือดสมองโลก ปี 2560 ในระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงพยาบาลศิริราช โดยวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ทีมกายภาพบำบัดทางกีฬาได้ให้บริการทางกายภาพบำบัดสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต


มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล 2560

2560-11-03

บุคลากรและนักศึกษาคณะกายภาพบำบัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน ในงานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2560 ในวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ และ อาคารคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล


corp_identity
ข่าวการศึกษา


ประกาศ ประชาสัมพันธ์ การศึกษาก่อนและหลังปริญญา

UP