กิจกรรมล่าสุด

ศูนย์กายภาพบำบัด จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง บุคลิกภาพที่ดีเริ่มต้นด้วยที่วัยเด็ก

2015-08-25

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา แผนกกายภาพบำบัดทางเด็ก ศูนย์กายภายบำบัด ร่วมกับอาจารย์กายภาพบำบัดทางเด็ก คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดจัดอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง บุคลิกภาพที่ดีเริ่มต้นที่วัยเด็ก


สัมมนาโดยศาสตราจารย์อาคันตุกะจากประเทศไต้หวัน

2015-08-21

ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดสัมมนาสำหรับอาจารย์และนักศึกษา โดยมีศาสตราจารย์อาคันตุกะจากประเทศไต้หวันเป็นวิทยากร


สัมมนาโดยนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศไต้หวัน

2015-08-19

ในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดสัมมนาสำหรับอาจารย์และนักศึกษา โดยมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก National Taiwan University ประเทศไต้หวัน


ศาสตราจารย์อาคันตุกะจากประเทศไต้หวัน

2015-08-17

คณะกายภาพบำบัดได้จัดกิจกรรมโครงการ Visiting Professor โดยระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2558 มี Prof.Jau-Yih Tsauo และ Prof.Wei-Li Hsu ศาสตราจารย์อาคันตุกะจาก National Taiwan University


UP