กิจกรรมล่าสุด

อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ มาดูแลและป้องกันข้อเข่าเสื่อมกันเถอะ

2561-06-10

ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมความรู้สู่ประชาชนในหัวข้อ มาดูแลและป้องกันข้อเข่าเสื่อมกันเถอะ ให้กับประชาชนที่สนใจ ณ ห้องประชุมที่ทำการชั้น 9 ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า


อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ หลังเบา เข่าสบาย

2561-06-10

ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดอบรมอบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ หลังเบา เข่าสบาย เป็นการอบรมความรู้เพื่อการดูแลสุขภาพในคนวัยทำงานและผู้สูงวัยเป็นกลุ่มขนาดเล็ก ให้ได้รับความรู้ในการดูแลตนเองเบื้องต้น เพื่อป้องกันและรักษาร่างกายให้แข็งแรง


วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 53 ปี คณะกายภาพบำบัดและ The 1st PTMU Quality Day

2561-05-18

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 53 ปี คณะกายภาพบำบัด (โรงเรียนกายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเฉลิมฉลอง 53 ปีแห่งการก่อตั้งและเพื่อเป็นที่ระลึกถึงการเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่ผลิตนักกายภาพบำบัดเพื่อให้บริการแก่สังคมมา


นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Sheffield Hallam University, UK ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก

2561-05-14

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยน มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถาบัน


corp_identity
symposium
ข่าวการศึกษา


ประกาศ ประชาสัมพันธ์ การศึกษาก่อนและหลังปริญญา

UP