กิจกรรมล่าสุด

ผู้แทนจาก Aisyiyah Health Science College ประเทศอินโดนีเซีย เยี่ยมเยียนคณะ

2560-02-17

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ผู้แทนจาก Aisyiyah Health Science College ประเทศอินโดนีเซียมาเยี่ยมเยียนคณะ ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น


บรรยายพิเศษโดยวิทยากรจากประเทศสวีเดน

2560-01-25

คณาจารย์ และนักศึกษาหลังปริญญา คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมเข้าฟังการบรรยายพิเศษโดยได้รับเกียรติจาก Pentti Pitkanen and Benny Frisk เป็นวิทยากร


วันกายภาพบำบัด ประจำปี พ.ศ. 2560

2560-01-20

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล ได้จัดกิจกรรมการคัดกรองความเสี่ยงของการล้มและ การเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุ เนื่องในวันกายภาพบำบัด ประจำปี พ.ศ. 2560


บรรยายพิเศษโดยวิทยากรจากประเทศมาเลเซีย

2560-01-10

คณาจารย์ และนักศึกษาหลังปริญญา คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมเข้าฟังการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรจากประเทศมาเลเซีย


corp_identity
ข่าวการศึกษา


ประกาศ ประชาสัมพันธ์ การศึกษาก่อนและหลังปริญญา

UP