กิจกรรมล่าสุด

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (กายภาพบำบัด) นานาชาติ ได้ผ่านการประเมินคุณภาพจาก AUN-QA

2563-05-12

คณะกายภาพบำบัด หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (กายภาพบำบัด) ได้ผ่านการประเมินคุณภาพจาก Asean University Network Quality Assurance (AUN-QA)


ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล จัดกิจกรรม 5 ส. และปรับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดความเสียงในการติดไวรัสโคโรนา 2019

2563-03-22

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้รับบริการทุกท่าน จึงได้มีการจัดกิจกรรม Big Cleaning 5 ส.


51 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล

2563-03-02

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ คณบดีคณะกายภาพบำบัด บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมรูป สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก


กิจกรรม โยคะเบื้องต้น เพื่อสุขภาวะในชีวิตประจำวัน

2563-02-26

เมื่อวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้จัดกิจกรรม “โยคะเบื้องต้น เพื่อสุขภาวะในชีวิตประจำวัน” ณ ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า


covid corp_identity
ข่าวการศึกษา


ประกาศ ประชาสัมพันธ์ การศึกษาก่อนและหลังปริญญา

UP