ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ ปีที่ 57

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 ผศ.ดร.วรรธนะ ชลายนเดชะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตัวแทนคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ไปร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ ปีที่ 57... อ่านต่อ

สร้างสุข ทุกข์หาย ผ่อนคลายดี – เพิ่มพลังใจ

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมโครงการ “สร้างสุข ทุกข์หาย ผ่อนคลายดี” เรื่องเพิ่มพลังใจ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ศูนย์กายภาพบำบัด วิทยาเขตปิ่นเกล้า โดยมี อ.ดร.ศุภลักษณ์ เข็มทอง เป็นผู้นำดำเนิน... อ่านต่อ

สร้างสุข ทุกข์หาย ผ่อนคลายดี – เสริมพลังกาย

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมโครงการ “สร้างสุข ทุกข์หาย ผ่อนคลายดี” เรื่องเสริมพลังกาย ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00-16.00 น. ณ คณะกายภาพบำบัด วิทยาเขตศาลายา โดยมี ผศ.ดร.วรรธนะ ชลายนเดชะ เป็น... อ่านต่อ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร ในระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2557 โดยวันที่ 18 มิถุนายน ทีมผู้บริหารได้นำเสนอผลการดำเนินงานในแต่ละฝ่าย และมีกิจกรรมเกมสร้างสุของค์กร วันที่ 19-20 มิถุนายน ได้ดำเนิน... อ่านต่อ

สาส์นจากคณบดี

   ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เกือบ 50 ปีที่คณะได้ก่อกำเนิดมาจากโรงเรียนกายภาพบำบัด ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด

อ่านต่อ..