กิจกรรมล่าสุด

ประชุมวิชาการ 2560: Diagnostic Screening for Physical Therapy

2560-05-29

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการคณะกายภาพบำบัดประจำปี 2560 หัวข้อเรื่อง " Diagnostic Screening For Physical Therapy "


โครงการ กิจกรรมบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ

2560-05-18

กลับมาอีกครั้งกับโครงการดีๆ ตลอดปี พ.ศ.2560 นี้ คลินิกกิจกรรมบำบัด ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดโครงการ "กิจกรรมบำบัดในผู้สูงอายุ" เพื่อกระตุ้นหรือคงไว้ซึ่งความสามารถสำหรับผู้สูงอายุในด้านการรับรู้ความเข้าใจ ด้านการเคลื่อนไหว ด้านการสื่อสารและทักษะสังคม


Visiting Professor จาก Uppsala University ประเทศสวีเดน

2560-05-16

ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา Prof.Markareta Emtner และ Assoc.Prof.Karin Hellstrom จาก Uppsala University, Medical faculty, Department of Neuroscience, Physiotherapy ประเทศสวีเดน มาเยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด


ผู้แทนจาก University of Aisyiyah Yogyakarta (UNISA) ประเทศอินโดนีเซีย เยี่ยมเยียนคณะ

2560-05-15

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ผู้แทนจาก University of Aisyiyah Yogyakarta (UNISA) ประเทศอินโดนีเซีย มาเยี่ยมเยียนคณะกายภาพบำบัด ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น


corp_identity
ข่าวการศึกษา


ประกาศ ประชาสัมพันธ์ การศึกษาก่อนและหลังปริญญา

UP