กิจกรรมล่าสุด

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล “มหิดลเกมส์ 2017”

2560-03-02

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะกายภาพบำบัด อาจารย์ และบุคลากรคณะกายภาพบำบัด ได้ร่วมเดินขบวนพาเหรด พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล “มหิดลเกมส์ 2017” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-31 มีนาคม 2560


48 ปี วันพระราชทานนาม 129 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล

2560-03-02

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา บุคลากรและนักศึกษา คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมรูป สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในโอกาส 48 ปี วันพระราชทานนาม 129 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล


นักศึกษาและอาจารย์ต่างชาติ เข้าร่วมงาน Mahidol University International Night 2016

2560-02-24

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา บุคลากรและนักศึกษาต่างชาติ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงาน Mahidol University International Night 2016 ซึ่งจัดขึ้น ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


LUNCH SEMINAR โดยอาจารย์แลกเปลี่ยนจากประเทศฟิลิปปินส์

2560-02-24

ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดสัมมนาสำหรับอาจารย์และนักศึกษา โดยมีอาจารย์แลกเปลี่ยนสาขากายภาพบำบัดจาก University of Santo Tomas ประเทศฟิลิปปินส์


corp_identity
ข่าวการศึกษา


ประกาศ ประชาสัมพันธ์ การศึกษาก่อนและหลังปริญญา

UP