กิจกรรมล่าสุด

บริษัท เอส บี แอล ซัพพลาย กรุ๊ป จำกัด มอบน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกัน COVID-19 ให้กับคณะกายภาพบำบัด

2564-06-28

คณะกายภาพบำบัด ขอขอบพระคุณบริษัท เอส บี แอล ซัพพลาย กรุ๊ป จำกัด ที่ได้มอบน้ำยาฆ่าเชื้อ สำหรับฉีดพ่นเพื่อป้องกันเชื้อ COVID-19 จำนวน 50 แกลลอน


พิธีเปิดโครงการ Virtual Collaboration: Occupational Therapy Student Exchange and Internship between Thai and Japan

2564-06-10

ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 รศ.ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ คณบดีคณะกายภาพบำบัด และ Prof.Dr.Masaru Watanabe, Dean of Faculty of Health Sciences ได้กล่าวเปิดพิธีสำหรับการดำเนินโครงการ Virtual Collaboration


พลังกลุ่มสำนักงานคณบดี: Lean and Agile Organization

2564-06-10

งานพัฒนาบุคลากร คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม พลังกลุ่มสำนักงานคณบดี หัวข้อ Lean and Agile Organization ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ตวงยศ สุภีกิตย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน ให้เกียรติเป็นวิทยากร


ทีมบริหารคณะกายภาพบำบัด เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

2564-06-04

วันที่ศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 รศ.ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ คณบดีคณะกายภาพบำบัด และทีมบริหารเข้าพบอธิการบดี ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ เพื่อขอบพระคุณที่ท่านรับเป็นที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิและให้คำปรึกษาคณะเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม เพิ่มคุณภาพของงานวิจัยและขับเคลื่อนคณะและมหาวิทยาลัย


covid corp_identity
ข่าวการศึกษา


ประกาศ ประชาสัมพันธ์ การศึกษาก่อนและหลังปริญญา

UP