กิจกรรมล่าสุด

วันกิจกรรมบำบัดสากล

2561-10-27

เนื่องในวันที่ 27 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันกิจกรรรมบำบัดสากล คลินิกกิจกรรมบำบัด ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันกิจกรรมบำบัดสากลประจำปี พ.ศ.2561 โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยจัดให้บริการตรวจคัดกรองภาวะสมองเสื่อม


โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ

2561-10-20

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา แผนกกายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการที่ 1 ภายใต้หัวข้อ "ภาวะกระดูกพรุน คุณจัดการได้"


กิจกรรม Pink day

2561-09-22

สโมสรนักศึกษาคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Pink day ในวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 12.00-22.30น. เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาคณะกายภาพบำบัดทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน


กิจกรรมแสตนด์

2561-09-15

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (นักศึกษากายภาพบำบัดรุ่นที่ 55 และนักศึกษากิจกรรมบำบัด รุ่นที่ 11) ของคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล แสดงกิจกรรมแสตนด์ ในวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 19:35-19:50น.


corp_identity
symposium
ข่าวการศึกษา

UP