กิจกรรมล่าสุด

วันกิจกรรมบำบัดสากล 2562

2562-10-27

เนื่องในทุก ๆ วันที่ 27 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันกิจกรรมบำบัดสากล คลินิกกิจกรรมบำบัด ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันกิจกรรมบำบัดขึ้น เมื่อวันที่ 30-31 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา


กิจกรรม Pink Day

2562-09-21

สโมสรนักศึกษาคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Pink Day ในวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 12.30-23.30น. เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาคณะกายภาพบำบัดทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน


โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง สูงอายุสดใส ตรวจเช็คร่างกายกับกายภาพบำบัด ปี 4

2562-09-21

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ประจำเดือนกันยายน 2562 ในหัวข้อ "สูงอายุสดใส ตรวจเช็คร่างกายกับกายภาพบำบัด ปี 4"


วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

2562-09-18

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดพิธีไหว้ครูคณะกายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ ห้องศาสตราจารย์ นายแพทย์เฟื่อง สัตย์สงวน ชั้น 3 อาคารคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล


corp_identity
ข่าวการศึกษา


ประกาศ ประชาสัมพันธ์ การศึกษาก่อนและหลังปริญญา

UP