กิจกรรมล่าสุด

บรรยายพิเศษโดย Pentti Pitkanen วิทยากรจากประเทศสวีเดน

2561-01-29

คณาจารย์ และนักศึกษาหลังปริญญา คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมเข้าฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ " Prevention of Injury & illness in Musculoskeletal system and sport " โดยได้รับเกียรติจาก Pentti วิทยากรจาก Penttis Idrottsskador & Sjukgymnastik ประเทศสวีเดน


Assoc.Prof.Dr.Yassierli จาก Indonesia เยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด

2561-01-26

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา Assoc.Prof.Dr.Yassierli จาก Institut Teknologi Bandung, Faculty of Industrial technology, Indonesia ได้เข้าเยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น


วันกายภาพบำบัด ประจำปี พ.ศ. 2561

2561-01-20

วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ ณ ศูนย์กายภาพบำบัด ปิ่นเกล้า โดยมีโปสเตอร์ให้ความรู้ มีการตรวจร่างกายวัดความดัน และการให้คำแนะนำป้องกันในการส่งเสริมสุขภาพ


อบความความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ

2561-01-20

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2561 ทึ่ผ่านมา แผนกกายภาพบำบัดทางเด็ก ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดอบความความรู้สู่ประชาชน ในหัวข้อ "การนั่ง W-sitting ในเด็กและปัญหาที่ส่งผลต่อการเดิน"


corp_identity
ข่าวการศึกษา


ประกาศ ประชาสัมพันธ์ การศึกษาก่อนและหลังปริญญา

UP