กิจกรรมล่าสุด

กิจกรรม Pink day

2561-09-22

สโมสรนักศึกษาคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Pink day ในวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 12.00-22.30น. เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาคณะกายภาพบำบัดทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน


กิจกรรมแสตนด์

2561-09-15

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (นักศึกษากายภาพบำบัดรุ่นที่ 55 และนักศึกษากิจกรรมบำบัด รุ่นที่ 11) ของคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล แสดงกิจกรรมแสตนด์ ในวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 19:35-19:50น.


กิจกรรมรักแรกพบ ครั้งที่ 4

2561-08-25

สโมสรนักศึกษาคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมรักแรกพบ ครั้งที่ 4 ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00- 17.30 น. เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่1 ของคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รู้จักสถานที่สำคัญในมหาวิทยาลัย


กิจกรรมทำบุญศูนย์กายภาพบำบัด ประจำปี 2561

2561-08-09

ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 บุคลากรคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกิจกรรมทำบุญศูนย์กายภาพบำบัด ประจำปี 2561 โดยมีกิจกรรมถวายภัตตาหารและประกอบพิธีสงฆ์ ณ ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า


corp_identity
symposium
ข่าวการศึกษา


ประกาศ ประชาสัมพันธ์ การศึกษาก่อนและหลังปริญญา

UP