กิจกรรมล่าสุด

กิจกรรม Pink Day

2562-09-21

สโมสรนักศึกษาคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Pink Day ในวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 12.30-23.30น. เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาคณะกายภาพบำบัดทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน


วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

2562-09-18

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดพิธีไหว้ครูคณะกายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ ห้องศาสตราจารย์ นายแพทย์เฟื่อง สัตย์สงวน ชั้น 3 อาคารคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล


กิจกรรมแสตนด์เชียร์

2562-09-14

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (นักศึกษากายภาพบำบัดรุ่นที่ 56 และนักศึกษากิจกรรมบำบัดรุ่นที่ 12) ของคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แสดงกิจกรรมแสตนด์เชียร์ ในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 21.05 - 21.20 น.


ผู้แทนจาก Nagoya University, Japan เยี่ยมชมคณะ

2562-09-11

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล นำทีมอาจารย์และนักศึกษาจาก Nagoya University Graduate School of Medicine ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2562


corp_identity
ข่าวการศึกษา

UP