กิจกรรมล่าสุด

ประชุมวิชาการ 2564 หัวข้อ Musculoskeletal Ultrasound imaging (MSK USI)

2564-07-31

วันเสาร์ที่ 31 ก.ค. 2564 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมในหัวข้อ “Musculoskeletal Ultrasound imaging (MSK USI)” ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 โดยมีผู้บรรยายและสาธิตแบบ Online คือ Professor Hsing-Kuo Wang จาก National Taiwan University, medical college


กิจกรรมรักแรกพบ (Love at first sight)

2564-07-31

สโมสรนักศึกษาคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมรักแรกพบ (Love at first sight) ระหว่างวันที่ 17-31 กรกฎาคม 2564 เพื่อแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขากายภาพบำบัดและสาขากิจกรรมบำบัดชั้นปีที่ 1 รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการเรียนออนไลน์ แนะนำวิชาชีพ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาทุกชั้นปี


กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง การจัดการและคัดกรองความเสี่ยง covid19 และการเตรียมความพร้อมรับวัคซีนเข็มที่ 3

2564-07-30

ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง "การจัดการและคัดกรองความเสี่ยง covid19 และการเตรียมความพร้อมรับวัคซีนเข็มที่ 3" เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรของคณะ โดย กภ. อาภาณัฐ ผลกมล


ประชุมวิชาการ 2564 หัวข้อ Musculoskeletal Ultrasound imaging (MSK USI)

2564-07-17

วันเสาร์ที่ 17 ก.ค. 2564 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมในหัวข้อ Musculoskeletal Ultrasound imaging (MSK USI) ซึ่งได้เชิญ Professor Hsing-Kuo Wang จาก National Taiwan University


covid corp_identity
ข่าวการศึกษา


ประกาศ ประชาสัมพันธ์ การศึกษาก่อนและหลังปริญญา

UP