วิชาชีพกายภาพบำบัด

     วิชาชีพกายภาพบำบัด คือ วิชาชีพทางการแพทย์แขนงหนึ่งทำหน้าที่ดูแลผู้ที่มีภาวะของโรคหรือมีการเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติ โดยจะทำการตรวจประเมิน การวินิจฉัยและการบำบัดรักษาความบกพร่องทางด้านร่างกาย รวมทั้งการป้องกัน การแก้ไขและการฟื้นฟูความเสื่อมสภาพความพิการของร่างกาย ด้วยวิธีการและเครื่องมือทางกายภาพบำบัด รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจ

บทบาทของกายภาพบำบัด

     งานกายภาพบำบัดเกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาบำบัดผู้ป่วยหลายภาวะ ได้แก่ ภาวะทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ประสาทวิทยา กุมารเวชศาสตร์ เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ สูตินารีเวชศาสตร์ เวชศาสตร์การกีฬา การยศาสตร์และอื่น ๆ ด้วยหลักความรู้ทางกายภาพบำบัดอย่างมีมาตรฐานและหลักจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ นอกจากนี้กายภาพบำบัด จะปฎิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทั่วไปและป้องกันความบกพร่อง ความผิดปกติ ข้อจำกัดและภาวะแทรกซ้อน ในการเคลื่อนไหวตามสภาวะสุขภาพร่างกาย ปัญหาทางการแพทย์ เศรษฐกิจและสังคมตลอดวิถีความเป็นอยู่ของคนในชุมชน

การรักษาทางกายภาพบำบัด

     ประกอบด้วย การรักษาด้วยเครื่องมือทางกายภาพบำบัด หัตถการบำบัด การออกกำลังกาย และเทคนิคการรักษาพิเศษต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ การรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยเครื่องมือทางกายภาพบำบัด เป็นการนำเครื่องมืออุปกรณ์มาให้การรักษาตามหลักวิชาการวิทยาศาสตร์ ได้แก่ Ultrasound , Electrical stimulation , Short wave diathermy , Laser , Spinal traction and Hot-Cold pack การรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยหัตถการ เป็นการรักษาด้วยมือ เช่น การดัด การดึง หรือ การจัดโครงสร้างกระดูก การกดจุด และการคลายเส้นประสาท ซึ่งนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการการรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยการออกกำลังกาย เป็นการรักษาฟื้นฟู ป้องกันและส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนา การเพิ่มประสิทธิภาพ ความยืดหยุ่น ความแข็งแรง การเรียนรู้และการคงไว้ซึ่งการทำงานของร่างกาย

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

เวลาทำการ

ศูนย์กายภาพบำบัด ปิ่นเกล้า ในเวลาราชการ
วันจันทร์ – ศุกร์
08.00 – 15.00 น.
นอกเวลาราชการ
วันจันทร์ – ศุกร์
16.00 – 19.00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์
08.00 – 16.00 น.

ศูนย์กายภาพบำบัด ศาลายา ในเวลาราชการ
วันจันทร์ – ศุกร์
08.00 – 15.00 น.
นอกเวลาราชการ
วันจันทร์ – ศุกร์
16.00 – 18.00 น.
ปิดให้บริการในวันเสาร์ - อาทิตย์

** รอบเช้าปิดรับบัตร11.00 น. รอบบ่ายปิดรับบัตร15.00 น. **

Copyright © 2011 Faculty of Physical Therapy - Mahidol University. All rights reserved.
ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 198/2 ถนนสมเด็ตพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ : 02-433-7098 ต่อ 1