คลินิกธาราบำบัด
Home > คลินิกเฉพาะทาง > คลินิกธาราบำบัด
คลินิกธาราบำบัด

ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดให้บริการด้านธาราบำบัดแก่ประชาชนที่สนใจ ด้วยเทคนิคการรักษาที่อาศัยคุณสมบัติของน้ำที่มีทั้งแรงลอยตัวและแรงดันน้ำมาเป็นตัวช่วยในการออกกำลังกายให้หลากหลาย ให้เหมาะกับสภาพของผู้ป่วยแต่ละราย โดยเน้นออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ โดยเหมาะสมกับการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยทุกระบบ ไปจนถึงการฝึกแบบเข้มข้นเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของร่างกาย

คลินิกธาราบำบัด คลินิกธาราบำบัด

การให้บริการ

  1. บริการธาราบำบัดโดยออกแบบโปรแกรมให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล โดยเน้นการรักษาตัวต่อตัวกับนักกายภาพบำบัด
  2. อธิบายและให้ความรู้ทางด้านสรีระ และโครงสร้างของภาวะกระดูกสันหลังคดของผู้ป่วย เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น
  3. บริการธาราบำบัดกลุ่ม โดยออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายกลุ่มให้เหมาะสมกับกลุ่มโรคต่าง ๆ เช่น ปวดเข่า ปวดหลัง โดยให้บริการเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน
  4. ให้บริการผู้ป่วยทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ผู้ป่วยเด็ก และนักกีฬา

คลินิกธาราบำบัด คลินิกธาราบำบัด

คลินิกธาราบำบัด คลินิกธาราบำบัด

UP