ขั้นตอนการรับบริการศูนย์กายภาพบำบัด
Home > การให้บริการ > ขั้นตอนการรับบริการศูนย์กายภาพบำบัด

ขั้นตอนการเข้ารับบริการ

ผู้ป่วยโทรติดต่อนัดหมายล่วงหน้า/เลื่อนนัด/ยกเลิกนัด อย่างน้อย 1 วันทำการ
☎ : โทรศัพท์

ปิ่นเกล้า : 063-520-5151

ศาลายา : 02-441-5450 ต่อ 12

🕐 : ช่วงเวลาการติดต่อ

จันทร์ - ศุกร์ : 08:00 - 19:00 น.

เสาร์ - อาทิตย์ : 08:00 - 16:00 น.

ผู้ป่วยใหม่/ผู้ป่วยเก่า ไม่มีนัดหมาย

  1. สำหรับผู้ป่วยใหม่ ติดต่อชั้น 1 ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์เพื่อลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ ให้นำบัตรประชาชนมาด้วย สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 7 ปี ให้ใช้ใบสูติบัตร มีค่าทำบัตรผู้ป่วยใหม่ 50 บาท
  2. ผู้ป่วยเก่า ไม่มีนัดหมาย ติดต่อชั้น 1 ห้องเวชระเบียน ยื่นบัตรผู้ป่วย
  3. รอเวชระเบียนแจ้งคิวเรียกตรวจ กรณีคิวตรวจผู้ป่วยเต็ม จะไม่ได้รับการรักษาในวันนั้น ผู้ป่วยจะได้รับการนัดหมายเพื่อเข้ารับการรักษาในครั้งถัดไป
  4. เวชระเบียนแจ้งห้องรักษาและรอเจ้าหน้าที่เรียกเข้ารับการรักษา
  5. ติดต่อเคาน์เตอร์การเงิน เพื่อชำระเงินค่ารักษาและรับใบนัดหมาย

ผู้ป่วยเก่า (มีนัดหมายแล้ว)

  1. ยื่นบัตรนัดที่เวชระเบียนก่อนเวลานัดหมายเพื่อลงทะเบียนประมาณ 15 นาที
  2. เจ้าหน้าที่แจ้งสถานที่รอรักษา และรอเจ้าหน้าที่เรียกเข้ารับการรักษา
  3. ติดต่อเคาน์เตอร์การเงิน เพื่อชำระค่ารักษาและรับใบนัดหมาย
UP